LJOUBJR

VIDEO “SIMMER”
AGENDA
BIOGRAFIE
MEDIA
CONTACT
NIEUWS
VIDEO “MAN EFTER IT GLÊS”
VIDEO “DÛNSJE”
MEDIA
AUDIO
‘Ast der net mear bist’
‘Simmer’
‘Leauwe’
‘Moanne famke’
‘De man efter it glęs’ ‘Foarnimmen’
‘Myn Eigen Wei’
VIDEO “MAN EFTER IT GLES”
NIEUW