LJOUBJR

AGINDA
KONTAKT
MEDIA
Wolkom op it grutste frysktalige festival fan de hiele wrâld! Kom foar de gesellichheid en kom foar de muzyk. Der is yn elts gefal genôch te drinken foar jim allegear.
Aaipop, Nijlân 14:00 oere
28 MRT
In nij festival ûnder de namme ‘Frysk op Riis’ sit ferstoppe yn de bosken fan Fryslân. As it min waar is sil it in wike letter plakfine.
Theatertún, Riis 16:00 oere
26 JUN
Wy sille mei de band spylje op dit feestje. Mear ynformaasje folget.
It Joo, Aldegea (SWF) 20:00 oere
8 OKT